LEMTECH Konsulting - Zakopane coraz bliżej dofiansowania


A
KTUALNOŚCI

Finalizujemy wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla inwestycji w Żyrardowie

29 maja 2008
Wniosek o dofinansowanie projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest juz w fazie oceny.

W ramach konkursu w swoim wniosku Żyrardów stara się o dofinansowanie 6 kontraktów budowlanych. Zakres inwestycji obejmie miedzy innymi budowę kanalizacji sanitarnej i kolektorów sanitarnych oraz przebudowę oczyszczalni ścieków, ujecia wody Sokule i stacji uzdatniania wody Mokra. 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :