LEMTECH Konsulting - Akredytacja PARP


A
KTUALNOŚCI

Akredytacja PARP

2 lutego 2006
Posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie usług doradczych "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo". Dzięki temu nasi klienci mogą się ubiegać o dofinansowanie od 50 do 100% kosztów następujących usług:

Prowadzenia przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej

 • ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku
  - analizy rynku
  - określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • planowanie inwestycyjne
  - biznesplan, analiza opłacalności inwestycji
  - studium wykonalności
  - ocena wpływu inwestycji na środowisko
  - dokumentacja techniczna

Jakość

 • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
 • projektowanie, wdrażanie oraz doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności

 • pozyskanie inwestora strategicznego
 • doradztwo przy ubieganiu się o środki z funduszu kapitału wysokiego ryzyka
 • uzyskanie finansowania z różnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła finansowania)
 • poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

Terminy składania wniosków w 2006 roku to 15 września, 13 października, 10 listopada, 8 grudnia. Ponieważ dotacje te cieszą bardzo dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, środki PARP mogą ulec wyczerpaniu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dlatego zachęcamy do niezwłocznego skontaktowania z naszymi konsultantami.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :