LEMTECH Konsulting - Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa


A
KTUALNOŚCI

Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa

30 marca 2006
Urząd Miasta Krakowa ogłosił przetarg na wykonanie "Mapy roślinności rzeczywistej Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla utrzymania równowagi ekosystemu miasta". Potrzebę wykonania tego typu mapy uzasadniliśmy w Programie ochrony środowiska dla Krakowa, który powstał na przełomie 2004 i 2005 roku.

Przedmiotem zamówienia jest:
- inwentaryzacja botaniczna,
- analiza fitosocjologiczna,
- waloryzacja przyrodnicza.

Mapa wraz z tabelarycznym przedstawieniem danych będzie dostępna w wersji papierowej i elektronicznej. Graficzne przedstawienie wydzieleń, stanowisk roślin chronionych oraz waloryzacja siedlisk przedstawiona będzie na podkładach geodezyjnych w skali 1:10000.

Więcej informacji o przetargu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=702&sub=ogloszenie&query=id%3D1376

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :