LEMTECH Konsulting - praca w firmie


A
KTUALNOŚCI

Praca w LEMTECH Konsulting

27 lutego 2006
Zatrudniamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, realizujemy projekty infrastruktu-ralne i szkoleniowe w kraju i zagranicą. Obecnie poszukujemy kandydatów na następujące stanowiska:

specjalista ds. technicznych - inżynier sanitarny
wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria ochrony środowiska,
  • znajomość/ doświadczenie przy robotach prowadzonych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (żółty lub/i czerwony),
  • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych, w tym przy projektach współfinansowanych z Funduszy UE.
  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych
  • znajomość języka angielskiego

specjalista ds. technicznych - inżynier ds. infrastruktury wodociągowej
wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria ochrony środowiska,
  • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu robót budowlanych, w tym przy projektach współfinansowanych z Funduszy UE
  • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji wodociągowych
  • znajomość języka angielskiego

List motywacyjny wraz z CV należy przesyłać pod adresem e-mail:lemtech@lemtech.krakow.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :