LEMTECH Konsulting - Deszcz pieniędzy dla samorządów


A
KTUALNOŚCI

Trudne tematy

16 listopada 2006
Na łamach listopadowego Przeglądu Komunalnego oraz Almanachu Ekologii zabraliśmy głos w dwóch jakże aktualnych i budzących w naszym kraju spore emocje sprawach: budowy zakładów termicznej utylizacji oraz zagospodarowania osadów ściekowych.

Autorem obydwu publikacji jest nasz specjalista w dziedzinie infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska Grzegorz Bonar. W artykule "Odzysk energii z odpadów komunalnych" (Almanach Ekologii) uzasadnia on powstanie zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, podając wymierne korzyści, takie jak dłuższa eksploatacja składowiska, dodatni bilans energetyczny i uniknięcie kar unijnych za niedotrzymanie przyjętych przez Polskę limitów odzysku. Podkreśla również, iż żadnych działań nie można podejmować bez akcji informacyjnej skierowanej do opinii publicznej, ponieważ pozwoli to uniknąć w przyszłości protestów społecznych przeciwko budowie zakładu.

Natomiast drugi tekst, "Zagospodarowanie osadów ściekowych. Optymalny system gospodarowania" (Przegląd Komunalnych), jest próbą wypełnienia luki w prasie branżowej, która wiele miejsca poświęca nowym technologiom odwadniania, suszenia i spalania osadów, jednak nie prezentuje, jak kompleksowo zaplanować, zaprojektować i wdrożyć gospodarkę osadami ściekowymi. Proponujemy rozwiązanie systemowe, prospołeczne, zoptymalizowane technologicznie (BAT) i ekonomicznie, efektywne przez wiele lat. Inwestycja, która chce to osiągnąć, powinna przejść przez cztery kolejne etapy - od analizy możliwości lokalnego wykorzystania osadów, poprzez określenie ich ilości i właściwości fizykochemicznych, aż do wyboru najlepszej technologii.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :