Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla MPWiK Wrocław </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla MPWiK Wrocław

28 lutego 2012
W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej przez MPWiK LEMTECH Konsulting opracował analizę techniczno-ekonomiczną budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ul. Cementowej we Wrocławiu.

1 Temat opracowania:Analiza techniczno - ekonomiczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obszaru zlokalizowanego na terenie osiedla Swojczyce w rejonie ulic: Cementowej , Betonowej, Monopolowej, Swojczyckiej.

2 Cel i zakres opracowania Celem było opracowanie funkcjonalnie i ekonomicznie uzasadnionego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla obszaru w skład którego wchodzą rejony urbanistyczne o numerach 394, 72, 312, oraz obszar położony pomiędzy rejonami 72 i 394, ograniczony od południa ulicą Monopolową i od północy linią kolejową.

Zamawiający: MPWiK Wrocław

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :