Wniosek o pożyczkę WFO¦iGW dla MPWiK Jaworzno </strong></span>


A
KTUALNO¦CI

7,5 mln złotych dofinansowania dla Projektu gospodarki ¶ściekowej z POiŚ w Gminie Chełmiec

21 kwiecień 2015
Rozpoczęli¶śmy prace nad przygotowaniem strategicznej oceny oddziaływania na ś¶rodowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025” obejmuj±cej m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych. Na podstawie zaktualizowanej przez LEMTECH dokumentacji aplikacyjnej Gmina Chełmiec uzyskała w kwietniu 2015r. dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych z Funduszu Spójności do Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ś¶ciekowej na terenie Gminy Chełmiec”. Projekt zakłada budowę oczyszczalni ¶ścieków w miejscowości Pi±tkowa, modernizację oczyszczalni ś¶cieków w Małej Wsi, modernizację sieci kanalizacyjnej, budowę nowej sieci kanalizacyjnej oraz budowę przepompowni.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :