Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Dębe w Orzechowie.


A
KTUALNOŚCI

Wielowariantowa koncepcja modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Dębe w Orzechowie.

31.01.2008 r.
Firma LEMTECH Konsulting na zlecenie MPWiK w m. st. Warszawie opracowała koncepcję gospodarki osadowej dla Oczyszczalni Ścieków Dębe. Rozważono cztery podstawowe warianty technologiczne.

W wariancie 1 zaproponowano beztlenową stabilizację osadów ściekowych w wydzielonych komorach (WKF) w warunkach mezofilowych. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość produkcji biogazu, z którego przy zastosowaniu jednostki kogeneracyjnej produkowana będzie energia elektryczna oraz cieplna.

W wariancie 2 zaproponowano klasyczną tlenową stabilizację osadu ściekowego. Proces stabilizacji tlenowej w temperaturze otoczenia jest technologią powszechnie stosowaną, zwłaszcza tam gdzie proces oczyszczania ścieków prowadzony jest metodą niskoobciążonego osadu czynnego i brak jest wstępnej sedymentacji.

W wariancie 3 zaproponowano stosunkowo nową w Polsce, lecz sprawdzoną w Europie technologię do autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu. Proces ATSO łączy w sobie stabilizację osadu przy jednoczesnym wysokim stopniu likwidacji czynników chorobotwórczych. W wariancie 4 zaproponowano proces beztlenowej stabilizacji osadu w WKF z kogeneracją energii elektrycznej i cieplnej z biogazu oraz dezintegrację części strumienia osadu nadmiernego i recyrkulowanego w celu podniesienia efektywności fermentacji osadu nadmiernego oraz dostarczenia dodatkowego łatwo rozkładalnego węgla organicznego dla zwiększenia efektywności procesu denitryfikacji.

W Koncepcji wykonano również analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zaproponowanych rozwiązań wariantowych wraz z analizą efektywności kosztowej.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :