Study Tour dla Mongolii


A
KTUALNOŚCI

Lemtech Konsulting i Study Tour dla egipskich urzędników najwyższego szczebla.

25 lipca - 7 sierpnia 2010
Grupę stanowili wysocy urzędnicy 3 ministerstw Egiptu: finansów, rozwoju regionalnego i rozwoju gospodarczego. Goście przyjechali do Polski w celu poznania mechanizmów funkcjonowania instytucji i podmiotów współpracujących w ramach zdecentralizowanego systemu samorządności lokalnej. Finanse publiczne, system podatkowy, redystrybucja środków, zagadnieniach wzajemnej relacji podmiotów lokalnych i centralnych w naszych realiach były wiodącym tematem wizyty.

Egipt stojący u progu reform samorządowych zdecydował się skorzystać m.in. z polskich doświadczeń i uzyskać z pierwszej ręki informacje o plusach i minusach naszych rozwiązań w zakresie kompetencji samorządów lokalnych. Goście docenili gościnność polskich samorządowców oraz urodę polskiego deszczowego lata.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :