Opracowanie biznes planu dla powołania komunalnej spółki prawa handlowego w oparciu o przejęcia dotychczas realizowanych zadań w mieście Jordanów przez Referat Gospodarczo-Komunalny Urzędu Miasta Jordanowa </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Opracowanie biznes planu dla powołania komunalnej spółki prawa handlowego w oparciu o przejęcia dotychczas realizowanych zadań w mieście Jordanów przez Referat Gospodarczo-Komunalny Urzędu Miasta Jordanowa

19 maja 2017
Biznes plan obejmował analizę techniczną, organizacyjną, personalną i fimamsowo ekonomiczną stanu obecnego i propozycje poprawy poszczególnych elementów pod kątem działalności przyszłej spółki, analizę SWOT, określenie przedmiotu działalności nowej spółki, projekcje finansowe działalności spółki w okresie 15 lat, określenie wysokości taryf za wodę i ścieki w okresie objętym analizą, itp.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :