Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego
27 lutego 2009
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II) zgłaszanego o dofinansowanie do Funduszu Spójności" to nazwa zadania, dla którego zaktualizwalismy Studium Wykonalnosci.

Powyższy projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dokonanie renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę nowych kolektorów i kanałów wodociągowych na obszarach do tej pory nie skanalizowanych oraz modernizację ujęcia wody.

Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2008-2013.

Wczesniej została opracowana "Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego" obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Obecnie zakonczono prace nad studium wykonalności dla projektu oraz określeniem zakresu rzeczowego realizacji inwestycji.W najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe.

Projekt ten jest kontynuacją projektu pt. "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)" Nr 2000/PL/16/P/PE/013, w ramach którego realizowany był Kontrakt "Budowa Kolektora przesyłowego z Konstantynowa Łódzkiego". Dzięki zrealizowaniu Fazy I istniejący system kanalizacji ściekowej miasta został podłączony do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, co w znacznym stopniu redukowało zanieczyszczenie rzeki Ner.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :