Krzeszowice najlepsze w Polsce!


A
KTUALNOŚCI

Krzeszowice najlepsze w Polsce!

10 listopada 2010
Otrzymaliśmy przesympatyczny list z Krzeszowic:

Bardzo dziękuję, za dobrą i bardzo owocną dotychczasową współpracę. Pisze o tym ponieważ mamy przełomowy moment w Krzeszowicach. Otóż w środę otrzymaliśmy trzy główne nagrody w Polsce jako gmina miejsko-wiejska najlepiej pozyskująca środki unijne, jak również najlepszy samorząd. Już dzisiaj składam na ręce całego Zarządu Państwa Firmy, jak i całej załogi, olbrzymie podziękowania za ogromną pracę włożoną w tworzenie naszego wniosku, bo tak naprawdę to nasze przedsięwzięcie pociągnęło Gminę na I miejsce. Oczywiście sam samorząd pozyskał środki zewnętrzne, tak aby zrealizować około 300 inwestycji w naszej Gminie, ale największe przedsięwzięcie w zakresie gospodarki ściekowej zadecydowały o przewodniczeniu naszego samorządu wśród liderów. Gratulując wszystkim współtwórcom, życzę sobie i Państwu dalszej dobrej współpracy.
Z wielkimi podziękowaniami i pozdrowieniami
Magdalena Dziura
V-ce Prezes Zarządu/ S-MAO


Krzeszowice najlepsze w Polsce w rankingu Dziennika Gazeta Prawna

W tegorocznym rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto" organizowanym przez: Dziennik Gazeta Prawna, Bank Gospodarki Krajowej i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gmina Krzeszowice znalazła się na pierwszym miejscu w Małopolsce pod względem pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych. 3 listopada w Warszawie odbyło się krajowe podsumowanie konkursu. Ogłoszone wyniki są dla naszej gminy wręcz szokująco pozytywne. Gmina Krzeszowice okazała się najlepsza nie tylko w Małopolsce, ale również w skali kraju.
Jak można przeczytać na stronach internetowych "Dziennika Gazety Prawnej": Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.
Do wyliczenia punktacji użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na mieszkańca jednostki samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców.

źródło:http://dolinainformacji.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=442&catid=442&Itemid=27


EUROPEJSKA GMINA - EUROPEJSKIE MIASTO
Małopolska gmina Krzeszowice wygrywa w czwartej edycji rankingu organizowanego przez "Dziennik Gazetę Prawną".

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :