Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających!


A
KTUALNOŚCI

W 21 miesięcy zdobyliśmy dofinansowania dla projektów wartych 672 mln 648 tys. PLN
1 czerwca 2010

W roku 2009 uzyskaliśmy dla naszych klientów dofinansowanie z Funduszu Spójności

  • dla projektów o łącznej wartości 372 mln 977 tys. złotych!

Kolejni nasi klienci podpisali w 2010 umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności

  • dla projektów o łącznej wartości 367 mln 736 tys. złotych!

Większość w wymienionych projektach stanowią te dotyczące uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej. Cieszymy się z tych dofinansowań razem z mieszkańcami i władzami Żyrardowa, Łochowa, Helu, Krzeszowic, Strzegomia, Bełchatowa i Konstantynowa Łódzkiego.

Ale nie tylko inwestyce wod-kan znajdują się na liście podpisanych umow. Uzyskaliśmy dofinansowanie dla projektu:"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego Województwa Śląskiego." (Beneficjentem dofinansowania i zarazem inwestorem jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie ) [by przeczytać więcej kliknij tu]

oraz

Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały 17 września umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" [by przeczytać więcej kliknij tu] . Całkowity koszt projektu wynosi 20 000 000 zł, w tym 16 925 061 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Następnie 1 grudnia br. CUPT oraz RZGW we Wrocławiu podpisały umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej"[by przeczytać więcej kliknij tu]. Projekt o wartości 81 886 000 zł uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.5 - Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych w kwocie 68 065 327 zł.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :