Studium wykonalności - szkolenia bezpłatne dla beneficjentów indywidualnych oraz instytucji wdrażających!


A
KTUALNOŚCI

W niecałe 3 lata zdobyliśmy dofinansowania dla projektów wartych 980 mln 255 tys. PLN
4 październik 2011

W roku 2011 (stan na X 2011) uzyskalismy dofinansowanie

  • dla projektów o łącznej wartości 239 mln 542 tys. złotych!

W roku 2010 uzyskalismy dofinansowanie

  • dla projektów o łącznej wartości 367 mln 736 tys. złotych!

W roku 2009 uzyskaliśmy dla naszych klientów dofinansowanie z Funduszu Spójności

  • dla projektów o łącznej wartości 372 mln 977 tys. złotych!

Większość w wymienionych projektach stanowią te dotyczące uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej. Cieszymy się z tych dofinansowań razem z mieszkańcami i władzami Żyrardowa, Łochowa, Helu, Krzeszowic, Strzegomia, Bełchatowa i Konstantynowa Łódzkiego.

Ale nie tylko inwestyce wod-kan znajdują się na liście podpisanych umow. Uzyskaliśmy dofinansowanie dla projektu:"Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla subregionu północnego Województwa Śląskiego." (Beneficjentem dofinansowania i zarazem inwestorem jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie ) [by przeczytać więcej kliknij tu]

Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisały 17 września 2010 umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej" [by przeczytać więcej kliknij tu] . Całkowity koszt projektu wynosi 20 000 000 zł, w tym 16 925 061 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Następnie 1 grudnia 2010 CUPT oraz RZGW we Wrocławiu podpisały umowę o dofinansowanie projektu "Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej"[by przeczytać więcej kliknij tu]. Projekt o wartości 81 886 000 zł uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.5 - Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych w kwocie 68 065 327 zł.

2011

W roku 2011 na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ wraz z załącznikiem - studium wykonalności dla projektu pn.: "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdańsku" 12 kwietnia podpisano umowę na przyznanie funduszy unijnych. Miasto Gdańsk zamierza realizować inwestycje z zakresu odprowadzenia wód opadowych. M.in. planuje się budowę i rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z instalacją urządzeń podczyszczających na wylotach, budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków oraz budowę przepompowni.

Jesiennym sukcesem LEMTECH jest dofinansowanie żeglugi śródladowej na Odrze. "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej", to nazwa projektu, który zostanie wsparty unijnym dofinansowaniem w wysokości 118 641 219 PLN. 27.09.2010 w Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana Umowa o dofinansowanie dla tej inwestycji. [by przeczytać więcej kliknij tu]

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :