Przekazanie zarządu nad składowiskiem MZPOK Lipówka II w Dabrowie Górniczej


A
KTUALNOŚCI

Przekazanie zarządu nad składowiskiem MZPOK Lipówka II w Dabrowie Górniczej


12 marca 2009
Dział środowiskowy Lemtech Konsulting ukończył dokumentację wymaganą do przekazania MZPOK Lipówka II w Dabrowie Górniczej w zarzadzanie podmiotowi zewnętrznemu na okres 10 lat.

ZAKRES PRAC:

  • Przeprowadzenie analizy (oceny) opłacalności przekazania MZPOK Lipowka II w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu na okres 10 lat z uwzględnieniem analizy finansowej i prawnej obejmującej projekcje finansowe na okres 10 lat przyszłej działalności tego obiektu.
  • Przeprowadzenie analizy dotychczasowego funkcjonowania MZPOK Lipowka II w kontekście analizy przepływu środków wpływających do Gminy z tytułu przyjmowania odpadów do MZPOK Lipowka II oraz udziału finansowego Gminy związanego z przydzielaniem dotacji.
  • Przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania p.n.: "Przekazanie MZPOK Lipowka II w zarządzanie podmiotowi zewnętrznemu na okres 10 lat" z uwzględnieniem zapisów obligujących zarządzającego do wyposażenia MZPOK Lipowka II w instalację do pozyskiwania paliwa alternatywnego.
  • Opracowanie odpowiedzi związanych z zapytaniami składanymi do SIWZ oraz/lub protestami wnoszonymi w trybie przepisów Ustawy - prawo zamówień publicznych.

 

 

. 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :