Aktualizacja studium dla Konstantynowa Łódzkiego


A
KTUALNOŚCI

Starania o pozyskanie dotacji dla Łochowa i Krzeszowic - zakończone sukcesem!
16 października 2009

Zarówno Łochów jak i Krzeszowice, są na etapie ostatnich przygotowan do odebrania dofinansowania z Funduszu Spójności. Jako autorzy studium wykonalności oraz wniosku w obu przypadkach, cieszymy się szczególnie z uzyskanego przez naszych klientów dofinansowania.
Obie gminy występowały o dofinansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :