Realizacja Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016-2017 </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Realizacja Raportu z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska Województwa Małopolskiego za lata 2016-2017

18 maja 2018
Opracowanie raportu obejmującego m.in. ocenę stanu środowiska, ocenę realizacji celów i działań zapisanych w Programie, ocenę realizowanych przedsięwzięć strategicznych, weryfikację systemu monitoringu wdrażania Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, analizę finansowania zadań środowiskowych na terenie województwa, wykaz najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Małopolski z zakresu ochrony środowiska.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :