LEMTECH Konsulting - Wizyta delegacji stanu Illinois


A
KTUALNOŚCI

Transport przyjazny środowisku - przedsięwziecia na Odrze

15 maja 2008
Zakonczyły sie prace nad wnioskami aplikacyjnymi dla dwóch przedsięwzięć z zakresu priorytetu VII, działanie 7.5.

Tytuł pierwszego opracowanego projektu to: Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław - przystosowanie do III kl. drogi wodnej. Przedsięwzięcie tojest pierwszym etapem kompleksowej modernizacji śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław. W omawianym przypadku prawie w całości będą wykorzystane istniejące budowle i ewentualnie przy częściowej ich przebudowie. Poszczególne śluzy mogą być modernizowane niezależnie, jednak dopiero wykonanie całości robót przeniesie oczekiwany efekt.

Przedsięwzięcie inwestycyjnie obejmuje modernizację i przebudowę czterech śluzy odrzańskich tj.:
- śluzy ROGÓW zlokalizowanej w km 129,6 rzeki Odry w miejscowości Malnia, gmina Gogolin, województwo opolskie
- śluzy BARTOSZOWICE zlokalizowanej w km 244,80 rzeki Odry we Wrocławiu, województwo dolnośląskie
- śluzy JANOWICE zlokalizowanej w km 232,50 rzeki Odry, w miejscowości Janowice, województwo dolnośląskie
- śluzy DOBRZEŃ zlokalizowanej w km 164,10 rzeki Odry, w miejscowości Dobrzeń Wielki, województwo opolskie

 

Drugi wniosek obejmujący projekt z zakresu priorytetu VII, działanie 7.5 to: Odbudowa zabudowy regulacyjnej - przystosowanie do III kl. drogi wodnej.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie modernizacji ostróg na rzece Odrze na odcinku od Malczyc (km 305) do ujścia rzeki Nysy Łużyckiej (km 542,4), który administracyjnie znajduje się na obszarze województwa: dolnośląskiego i lubuskiego.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :