Kolejni beneficjenci podpisują umowy dofinansowania projektów!


A
KTUALNOŚCI

Kolejni beneficjenci podpisują umowy dofinansowania projektów, dla których przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną do POIiś.
31 stycznia 2013
W ostatnich miesiącach nasz zespół przygotował dla kolejnych Beneficjentów dokumentacje aplikacyjne, które bez problemów przeszły ocene merytoryczna i formalną, dając w efekcie możliwośc zrealizowania kolejnych inwestycji z dofinansowaniem Unii Europejskiej (w ramach funduszy POiIś).

Dofinansowanie zostało przyznane SEWiK Zakopane na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane." Projekt znalazł sie wśród 9 pierwszych, dla których umowy podpisano w styczniu 2013:

"Dzięki realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć w wielu regionach kraju modernizowane oraz budowane będą sieci kanalizacji sanitarnej (w kilku przypadkach także wodociągowej) i oczyszczalnie ścieków. Tak duże inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową przyczynią się m.in. do likwidacji zagrożenia związanego z przedostawaniem się ścieków do gleb oraz wód gruntowych. Tym samym poprawi się jakość życia mieszkańców wielu gmin, których gospodarstwa domowe uzyskają dostęp do czystej wody oraz sieci bezpiecznie odprowadzającej nieczystości do oczyszczalni."
więcej tutaj a stronie Ministerstwa środowiska >>>

Jak pisze na swych stronach MPWiK Jaworzno:

"15 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczono potwierdzenie o dofinansowanie ze środków europejskich II fazy rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Jaworznie. W imieniu Ministra środowiska przedstawicielom zarządu MPWiK, dokumenty wręczył Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOśiGW. Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie ma nastąpić jeszcze w I kwartale 2013 roku.
Jak wynika z opracowań, druga część Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, szacowana jest na blisko 63 mln zł brutto. Natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiś wyniesie ponad 26 mln 560 tys. zł brutto. środki te pozwolą na budowę 16 km kanalizacji sanitarnej oraz podjęcie robót modernizacyjnych oczyszczalni Jeleń Dąb, a także na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory. Dzięki temu do nowoczesnego systemu kanalizacji dostęp uzyska kolejne 2.140 osób. "

więcej na stronie Beneficjenta >>>

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :