Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone normy jakości na obszarze działania RZGW we Wrocławiu </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Sporządzenie wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone normy jakości na obszarze działania RZGW we Wrocławiu

26 czerwca 2018
Rozpoczęliśmy realizację projektu dla RZGW Wrocław, którego celem jest sporządzenie aktualizacji wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczeni, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości dla obszaru działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizacja przewidziana jest do października 2018.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :