Wniosek o pożyczkę WFO¦iGW dla MPWiK Jaworzno </strong></span>


A
KTUALNO¦CI

Propozycja zmiany planu aglomeracji Strzegom

20 listopada 2014
Opracowaliśmy propozycję planu aglomeracji Strzegom w zakresie zmian wielkości RLM i granic celem wypełnienia przez aglomerację wymogów wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dot. ścieków komunalnych oraz zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :