A
KTUALNO¦CI

Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Ś¦rodowisko dla RZGW Szczecin
25 listopada 2014

Na zlecenie Regionalnego Zarz±du Gospodarki Wodnej w Szczecinie opracowaliśmy Strategiczn± Ocenę Oddziaływania na Ś¶rodowisko dla nowych warunków korzystania z wód zlewni rzeki Tywy W ramach zadania wykonali¶śmy projekt prognozy oddziaływania na śsrodowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Tywy, opracowaliś¶my metodykę prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień warunków, przeprowadzili¶śmy konsultacje społeczne i uzgodnienia opracowanych projektów prognozy i warunków korzystania


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :