LEMTECH Konsulting - Wizyta delegacji stanu Illinois


A
KTUALNOŚCI

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek.

23 styczeń 2008
Lemtech Konsulting wraz z warszawską firmą Hydroprojekt sp. z o.o. opracowuje komplet dokumentów aplikacyjnych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1. - Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla projektu pn. "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek".

W ramach niniejszego projektu LEMTECH Konsulting odpowiedzialna jest za opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz aktualizację i uzupełnienie studium wykonalności w części finansowo-ekonomicznej.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest trwałe zabezpieczenie stopnia wodnego we Włocławku, umożliwiające jego dalszą niezagrożoną i swobodą pracę, a tym samym stworzenie lepszych warunków zabezpieczenia Doliny Wisły przed powodziami.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :