A
KTUALNOŚCI

Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy oczyszczalni ścieków w Zabrzu
3 września 2014

Na zlecenie Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji opracowaliśmy analizę techniczno-ekonomiczną nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz opis przedmiotu zamówienia dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Mikulczyce w Zabrzu. Zadanie obejmowało wykonanie analizy wariantowej dla dwóch wariantów".
Wariant I - stabilizacja beztlenowa w oczyszczalni ścieków Śródmieście, uwzględniając zagęszczanie grawitacyjne lub mechaniczne na terenie oczyszczalni ścieków Mikulczyce oraz transport osadu do oczyszczalni Śródmieście,
Wariant II - stabilizacja tlenowa w oczyszczalni ścieków Mikulczyce.
Ponnadto, wykonaliśmy opis przedmiotu zamówienia dla przebudowy oczyszczalni ścieków Mikulczyce do opracowania dokumentacji projektowej.


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :