Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap </strong></span>


A
KTUALNOŚCI

Aktualizacja dokumentacji dla projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" finansowanego z POIŚ

28 maja 2018
Zakres prac obejmuje aktualizację dokumentacji pod kątem rozszerzenia zakresu projektu, w tym aktualizację modelu finansowego i studium wykonalności projektu "Gospodarka ściekowa w Gminie Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka".

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :