LEMTECH Konsulting - Nowe inwestycje na stulecie zakopiańskich wodociągów


C
ENTRUM PRASOWE


:: o firmie
:: komunikaty prasowe
:: LEMTECH w mediach
:: materiały graficzne

Kraków, 26 lipca 2007
komunikat prasowy

Nowe inwestycje na stulecie zakopiańskich wodociągów

Dzięki unijnym dotacjom zakopiańska sieć wodociągowo-kanalizacyjna, która w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia, zostanie rozbudowana. Wartość pomocy ma przekroczyć 70% kosztów przedsięwzięcia szacowanych na 68 mln zł. Wniosek do Funduszu Spójności przygotowuje krakowska firma LEMTECH Konsulting.

Za uzyskane pieniądze Zakopane będzie mogło w ciągu najbliższych trzech lat zrealizować cały program inwestycyjny opracowany na lata 2007-2016. Zaplanowano budowę 43 km oraz uszczelnienie 53 km sieci sanitarnej i wodociągowej, usprawnienie pracy obydwu miejskich oczyszczalni ścieków oraz czterech ujęć wody. Inwestycja jest istotna nie tylko ze względu na ochronę środowiska naturalnego w sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców i turystów. Dzięki niej polepszy się również jakość wody w rzece Biały Dunajec, będącej powierzchniowym ujęciem wody pitnej dla Nowego Targu.

Obecnie 8 % mieszkańców Zakopanego nie korzysta z sieci wodociągowej, a prawie co szósta osoba nie ma bezpośredniego dostępu do kanalizacji sanitarnej. Część zanieczyszczeń trafia do gleby bądź do przepływających przez miasto strumieni. Mieszkańcy niektórych dzielnic Zakopanego cierpią także na częste przerwy w dostawie wody, spowodowane spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej. Niestety, niekorzystnie są też wzrosty ciśnienia, ponieważ powodują powstawanie strat wody. Na nienajlepszy stan infrastruktury technicznej mają wpływ przypadkowe wody trafiające do sieci, przede wszystkim deszczówka.

Za realizację inwestycji odpowiada SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa, której współwłaścicielami są gminy Zakopane i Krościenko. Natomiast wniosek do Funduszu Spójności wraz ze studium wykonalności oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przygotuje LEMTECH Konsulting. Będzie to już dziewiąty wniosek przygotowywany przez specjalistów tej firmy do Funduszu Spójności. Poprzednie dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Krakowie (dwa projekty), Helu, Bełchatowie, Malborku, Bydgoszczy, Konstantynowie Łódzkim oraz dolinie Wisłoki (zbiornik wodny Kąty Myscowa). .


kontakt:


Agata Jałyńska
LEMTECH Konsulting sp. z o.o.
ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
tel. (0 12) 429-40-31
e-mail: Agata.Jalynska@lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :