LEMTECH Konsulting - szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków


C
ENTRUM PRASOWE


:: o firmie
:: komunikaty prasowe
:: LEMTECH w mediach
:: materiały graficzne

Kraków, 21 grudnia 2006
komunikat prasowy

Dziesięć lat minęło...

W grudniu 1996 roku Ewa Kalinowska poprowadziła, wtedy jeszcze w ramach Programu LEM (Local Environmental Management), pierwsze szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych. Do dnia dzisiejszego z tej formy kształcenia skorzystało już ponad 1 000 osób z 240 komunalnych i przemysłowych oczyszczalni.


Program LEM finansowany był przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, która w latach 90. ubiegłego wieku wspierała - poprzez doradztwo i szkolenia - gospodarczy oraz organizacyjny rozwój samorządów lokalnych w naszym kraju. Działania samego Programu skupione były przede wszystkim na przygotowaniu gmin do efektywnego zarządzania gospodarką odpadową i wodno-ściekową na swoim terenie. Jednym z wielu przedsięwzięć powstałych z inspiracji Amerykanów, które doczekały się swojej kontynuacji już bez ich udziału, są warsztaty szkoleniowe skierowane do operatorów oczyszczalni ścieków.

Warsztaty po raz pierwszy odbyły się w grudniu 1996, a za ich przygotowanie i poprowadzenie odpowiadali prof. Jan Oleszkiewicz z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie, autor "Poradnika eksploatatora oczyszczalni ścieków", oraz Ewa Kalinowska, wtedy świeżo upieczona absolwentka Politechniki Krakowskiej. Obydwoje postawili sobie za cel przekazanie pracownikom oczyszczalni ścieków wiedzy o wszystkich najważniejszych procesach technologicznych, z którymi mają oni na co dzień do czynienia.

Oprócz interesującej treści zajęcia miały mieć również atrakcyjną formę - z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, a nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia miały być wyjaśnione w przystępny sposób. Każdy uczestnik otrzymywał także materiały szkoleniowe - zazwyczaj w postaci książki - bardzo cenne źródło praktycznych informacji na temat oczyszczania ścieków.

Mimo upływu lat tamte założenia nie uległy zmianie, jedynie program szkoleń był i nadal jest modyfikowany, uzupełniany o nowinki technologiczne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Ewa Kalinowska, obecnie kierownik Działu Analiz Technicznych w firmie LEMTECH Konsulting, wprowadziła w tajniki zawodu ponad 1 000 operatorów oczyszczalni ścieków z 240 obiektów zlokalizowanych w całej Polsce. Zapewne liczby te będą sukcesywnie wzrastać wraz z napływem do naszego kraju unijnych dotacji na ochronę środowiska.


kontakt:

Agata Jałyńska
LEMTECH Konsulting sp. z o.o.
ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
tel. (0 12) 429-40-31
e-mail: Agata.Jalynska@lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :