LEMTECH Konsulting - studium wykonalności


C
ENTRUM PRASOWE


:: o firmie
:: komunikaty prasowe
:: LEMTECH w mediach
:: materiały graficzne

Kraków, 12 września 2006
komunikat prasowy

Kolejny projekt do Funduszu Spójności

Na postawie umowy z gminą Hel firma LEMTECH Konsulting przystępuje do prac nad studium wykonalności, raportem oddziaływania na środowisko oraz wnioskiem do Funduszu Spójności projektu inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu". Władze samorządowe tego nadmorskiego kurortu chcą ze środków unijnych zbudować i zmodernizować sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową. Przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie część obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny zaliczone do sieci NATURA 2000.


kontakt:


Agata Jałyńska
LEMTECH Konsulting sp. z o.o.
ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
tel. (0 12) 429-40-31
e-mail: Agata.Jalynska@lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :