LEMTECH Konsulting - studium wykonalności


C
ENTRUM PRASOWE


:: o firmie
:: komunikaty prasowe
:: LEMTECH w mediach
:: materiały graficzne

Kraków, 22 maja 2007
komunikat prasowy

LEMTECH wśród najlepszych firm doradczych

Czasopismo "Fundusze Europejskie" ogłosiło ranking firm doradczych, które w latach 2004-2006 najskuteczniej pozyskiwały środki unijne dla swoich klientów. LEMTECH Konsulting, który w ogólnej klasyfikacji zajął trzecie miejsce (z kwotą 510 mln zł), uzyskał, ze wszystkich firm, najwięcej dotacji na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

- Cieszymy się z zajęcia tak wysokiego miejsca w bardzo konkurencyjnej branży, jaką jest, bez wątpienia, doradztwo funduszy unijnych - mówi Zbigniew Jędrzejewski, prezes zarządu LEMTECH Konsulting. Przykładem projektu, który otrzymał dofinansowanie dzięki firmie LEMTECH, jest "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej Krakowa (faza I). Ponad 50% kosztów tego przedsięwzięcia, szacowanych na 151 mln zł, pokrywa Fundusz Spójności.

Pod koniec bieżącego roku wartość wszystkich unijnych dotacji pozyskanych przez firmę może przekroczyć 1 mld zł. Stanie się tak po złożeniu do Funduszu Spójności wniosków na budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w Malborku, Bełchatowie, Helu oraz Krakowie (faza II projektu).

- Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to ogromny wysiłek całego zespołu ekspertów obejmującego inżynierów różnych branż, ekonomistów, analityków finansowych, specjalistów ds. zarządzania oraz prawników, odpowiedzialnych za właściwe opracowanie wniosku z załącznikami, z których najważniejszym oraz wymagającym najwięcej czasu i pracy jest studium wykonalności - dodaje prezes Jędrzejewski.

Redakcja czasopisma "Fundusze Europejskie" tworząc ranking wzięła pod uwagę dwa kryteria: ilość pozyskanych środków oraz liczbę projektów zakwalifikowanych do dotacji. Oprócz łącznego zestawienia, w najnowszym numerze dwumiesięcznika znalazły się także następujące podkategorie: dotacje dla przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, rolników i przedsiębiorstw związanych z rolnictwem, dotacje na projekty szkoleniowe i edukacyjne oraz środki uzyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. .


kontakt:

Agata Jałyńska
LEMTECH Konsulting sp. z o.o.
ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków
tel. (0 12) 429-40-31
e-mail: Agata.Jalynska@lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :