LEMTECH Konsulting - certyfikaty/akredytacje


CERTYFIKATY - AKREDYTACJE - RANKINGI

W rankingu firm konsultingowych za rok 2006 przeprowadzonym przez dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie" znaleźliśmy się na 3 miejscu w kraju pod względem skuteczności w pozyskiwaniu unijnych środkówdla swoich klientów. W ciągu ostatnich 3 lat pozyskaliśmy ponad 510 mln zł.

Posiadamy certyfikat Brytyjskiego Funduszu Know How upoważniający do prowadzenia szkoleń dla samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich.

Od lutego 2006 jesteśmy członkiem korporacyjnym organizacji zrzeszającej specjalistów sektora wodno-ściekowego z ponad 60 krajów International Water Association (IWA).

W latach 2005-2006 posiadaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" w następujących dziedzinach:
- Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
- Jakość
- Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :