LEMTECH Konsulting - doradztwo dla przedsiębiorstw


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Organizowanie źródeł finansowania

Strategia pozyskania kapitału

Pozyskiwanie inwestora udziałowego

Pozyskiwanie kapitału dłużnego

Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych

Biznesplany i inne niezbędne opracowania


Wycena przedsiębiorstw i analizy

Analizy i prognozy

Wycena przedsiębiorstwa

Analiza opłacalności inwestycji

Biznesplan projektu inwestycyjnego


Zarządzanie finansami

Analiza kosztów działalności podmiotu

Optymalizacja kosztów i zwiększenie    efektywności finansowej

Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Bieżące wspomaganie działań podwyższających    efektywność

Finansowe decyzje strategiczne

 

 

Inwestycje kapitałowe

Wyszukiwanie potencjalnych celów    inwestycyjnych

Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa    wybranych celów

Wycena przedsiębiorstwa

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa

Pomoc przy wstepnej fazie negocjacji


Ochrona środowiska

Analizy technoczno-eksploatacyjne, projekty    systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

Program gospodarki odpadami

Przegląd środowiskowy - due dilligence

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na    środowisko

Operaty emisyjne i wnioski na wydanie pozwoleń    sektorowych

Pozwolenie zintegrowane

Zarządzanie środowiskowe - ISO 14 001, EMAS

Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II


Akredytacja PARP - dotacje od 50% do 100%

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :