LEMTECH Konsulting - akredytacja PARP


D
ORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 

AKREDYTACJA PARP

Posiadamy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług doradczych w ramach SPO WKP Działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo". Dzięki temu nasi klienci mogą się ubiegać o dofinansowanie następujących usług:

Prowadzenia przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
  . ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku
      - analizy rynku
      - określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa
  . opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
  . planowanie inwestycyjne
      - biznesplan, analiza opłacalności inwestycji
      - studium wykonalności
      - ocena wpływu inwestycji na środowisko
      - dokumentacja techniczna

Jakość
  . projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
  . projektowanie, wdrażanie oraz doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności
  . pozyskanie inwestora strategicznego
  . doradztwo przy ubieganiu się o środki z funduszu kapitału wysokiego ryzyka
  . uzyskanie finansowania z różnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła finansowania)
  . poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców, a także mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat. Mogą oni liczyć na refundację do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw zainteresowanych zaawansowanymi technologiami może to być nawet 100% kwalifikujących się wydatków projektu.

Terminy składania wniosków w 2006 roku to 15 września, 13 października, 10 listopada, 8 grudnia. Ponieważ dotacje te cieszą bardzo dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, środki PAPR mogą ulec wyczerpaniu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dlatego zachęcamy do niezwłocznego skontaktowania z naszymi konsultantami.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :