LEMTECH Konsulting - doradztwo dla samorządów


D
ORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

 

Ochrona środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa
   - optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków
   - gospodarka osadami ściekowymi
   - badanie strat wody w sieciach wodociągowych
   - koncepcje i projekty systemów odprowadzania      oraz oczyszczania ścieków

Gospodarka odpadami
   - plan gospodarki odpadami
   - segregacja, odzysk i składowanie odpadów
   - termiczna utylizacja

Energetyka & odnawialne źródła energii

Program ochrony środowiska

Edukacja ekologiczna

Zarządzanie środowiskowe - ISO 14 001, EMAS

Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II

Pozwolenie zintegrowane

 

 

Przygotowanie inwestycji

Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności,    Norweski Mechanizm Finansowy

Studium wykonalności

Analiza opłacalności inwestycji

Analiza ekonomiczno-finansowa

Montaż finansowy inwestycji

Raport oddziaływania na środowisko

Dokumentacja przetargowa

 

  
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :