LEMTECH Konsulting - oferta doradcza


D
ORADZTWO

Oferta doradcza firmy LEMTECH Konsulting kierowana jest głównie do samorządów lokalnych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Obejmuje zarówno sporządzanie studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, biznesplanów, raportów środowiskowych, dokumentacji przetargowej, planów restrukturyzacji i strategii rozwoju przedsiębiorstwa jaki i programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami oraz koncepcji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz badań strat wody w sieciach wodociągowych.

Rozpoczynając pracę na powierzonym zadaniem konsultujemy wszystkie jego szczegóły z zamawiającym, tak aby ostateczny efekt odpowiadał jego potrzebom i oczekiwaniom. Uwzględniamy specyfikę branży, w której działa nasz klient, jej słabe i mocne strony. Takie indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia zjednuje nam przychylność naszych klientów, którzy powierzają nam swoje kolejne projekty.

Jeżeli tego wymaga zakres realizowanego projektu, korzystamy także z wiedzy i doświadczenia wybitnych zagranicznych specjalistów, np. w zakresie oczyszczania ścieków prof. Jana Oleszkiewicza z Kanady i dr. Jamesa Barnarda z Wielkiej Brytanii.
 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :