LEMTECH Konsulting - publikacje


P
UBLIKACJE

Zapraszamy do elektronicznego formularza zamówień

Uwaga ! Od dnia 1 kwietnia 2013 nie prowadzimy sprzedaży publikacji osobom fizycznym.

Plakat. Metodyka korekty problemów osadu czynnegoPlakat. Metodyka korekty problemów osadu czynnego


format: 66 cm x 93,5 cm, nowy nakład (2011),
cena: 30,50 brutto + koszty wysyłki w tubie
Plakat opracowany w formie diagramu przedstawia praktyczne metody radzenia sobie ze zjawiskami występującymi w urządzeniach biologicznie oczyszczających ścieki, m.in. z nadmierną pianą, puchnięciem osadu, wysokim stężeniem zawiesin, BZT, amoniaku czy niskim pH w odpływie.


Plakat. Przyczyny puchnięcia osadu lub powstawania piany

Plakat. Przyczyny puchnięcia osadu lub powstawania piany

format: 66 cm x 93,5 cm, nowy nakład (2011),
cena: 30,50 brutto + koszty wysyłki w tubie

Specyficzną grupą mikroorganizmów wzrastających w osadzie czynnym są mikroorganizmy nitkowate, których nadmierna ilość powoduje puchnięcie lub pienienie osadu czynnego. Zjawiska te maja negatywny wpływ na wygląd oczyszczalni, a przede wszystkim są źródłem zakłóceń w eksploatacji ciągu biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Plakat pomaga w rozpoznaniu typowych mikroorganizmów nitkowatych ze względu na cechy morfologiczne oraz wyniki testu barwienia. Wymienia przyczyny ich występowania, takie jak niskie stężenie tlenu rozpuszczonego, niskie obciążenie osadu, długi wiek osadu, niedobór związków biogennych. Podaje, jak zapobiegać puchnięciu osadu i powstawaniu piany.


Materiały konferencyjne

Studium Wykonalności dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Praca zbiorowa, Kraków 2010; cena 47,15 zł brutto + koszty wysyłki

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do wymogów unijnych. Pojawiło się pojęcie studium wykonalności jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Książka ta jest kompendium wiedzy o studium pisanym przez praktyków z LEMTECH. Nasze studia wykonalności były podstawą dla licznych dofinansowań z Funduszu Spójności (~750 mln warte sa projekty inwestycyjne, dla których zdobyliśmy wspołfinansowanie.)

156 strony.

Książka w języku polskim


Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne z 2. Międzynarodowej Konferencji IWA "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" 6-9 września 2009, Kraków

Praca zbiorowa, Kraków 2009; cena 183,00 zł brutto + koszty wysyłki

Zbiór referatów i posterów konferencyjnych z 2. Międzynarodowej Konferencji IWA "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" (6-9 września 2009, Kraków) w języku angielskim.

1252 strony.

Książka w języku angielskim (Uwaga: dostępne streszczenia w języku polskim!)


Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne z 2. Międzynarodowej Konferencji IWA "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" 6-9 września 2009, Kraków

Praca zbiorowa, Kraków 2009; cena 12,30 zł brutto + koszty wysyłki

Zbiór abstraktów do referatów i posterów konferencyjnych z 2. Międzynarodowej Konferencji IWA "Usuwanie Związków Biogennych ze Ścieków i Wód Poosadowych" (6-9 września 2009, Kraków). Cała książka w języku polskim.

162 strony.

Książka w języku polskim, stanowiąca uzupełnienie wydawnictwa anglojęzycznego.


Zasady i praktyka oczyszczania ścieków Zasady i praktyka oczyszczania ścieków

wydanie drugie, poprawione

Ewa Kalinowska, Grzegorz Bonar, Jarema Duma
Kraków 2009; cena 36,75 zł brutto + koszty wysyłki

Poradnik napisano z myślą o eksploatatorach mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z usuwaniem związków biogennych. Przedstawia w sposób prosty i praktyczny informacje o oczyszczaniu ścieków oraz przeróbce i zagospodarowaniu osadów - m.in. co i jak mierzyć w ściekach, które parametry procesów regulować i w jaki sposób, jak unikać pienienia i puchnięcia osadu, jak optymalnie przerabiać i zagospodarowywać osad. Książka może być przydatna także dla projektantów i osób prowadzących rozruch oczyszczalni ścieków.

Wydanie drugie, poprawione: uzupełnione o zmiany w podstawach prawnych, wydane w nowej szacie graficznej, 202 strony.

ekspolatacja wodociągów Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody

Paweł Dohnalik, Zbigniew Jędrzejewski
Kraków 2004; cena 63 zł brutto + koszty wysyłki
To pierwsza tak obszerna publikacja w naszym kraju poświęcona ograniczaniu strat wody w sieciach wodociągowych. Prezentuje sposoby pomiaru rzeczywistych strat wody, ograniczania kosztów pompowania, kontroli i likwidacji przecieków, opomiarowania wodociągów, doboru urządzeń pomiarowych, monitorowania sieci, charakteryzuje remonty bieżące i kapitalne sieci. Zawiera liczne przykłady, praktyczne wskazówki, ćwiczenia, napisana jest prostym i zrozumiałym językiem.

oczyszczanie ścieków Zasady i praktyka oczyszczania ścieków

Ewa Kalinowska, Grzegorz Bonar, Jarema Duma
Kraków 2005; cena 35 zł

Poradnik napisano z myślą o eksploatatorach mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków z usuwaniem związków biogennych. Przedstawia w sposób prosty i praktyczny informacje o oczyszczaniu ścieków oraz przeróbce i zagospodarowaniu osadów - m.in. co i jak mierzyć w ściekach, które parametry procesów regulować i w jaki sposób, jak unikać pienienia i puchnięcia osadu, jak optymalnie przerabiać i zagospodarowywać osad. Książka może być przydatna także dla projektantów i osób prowadzących rozruch oczyszczalni ścieków.

Nakład wydania 1 wyczerpany - zapraszamy do zakupu wydania 2.

studium wykonalności Studium wykonalności dla inwestycji komunalnych

Jacek Kawala, Marlena Modras, Ewa Kalinowska
Kraków 2003; cena 55 zł
Poradnik zawiera kompendium wiedzy o przygotowywaniu studium wykonalności infrastrukturalnych inwestycji komunalnych. Jest jedną z pierwszych na naszym rynku publikacji poświęconych tej tematyce. Autorzy wyjaśniają każdy element właściwie przygotowanego studium. Podkreślają, iż dzięki studium wykonalności, które zawiera wiarygodne analizy, uwzględniające celowość i efektywność projektu, inwestor może podjąć decyzje o jego realizacji. Książka zawiera liczne przykłady analiz inwestycji komunalnych: oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów.

finansowanie inwestycji Sposób na finansowanie inwestycji komunalnych.
Jak skutecznie przygotować inwestycję pod wymogi funduszy

Jacek Kawala, Tadeusz Bagiński, Zbigniew Jędrzejewski
Kraków 2001; nakład wyczerpany
Poradnik dokładnie opisuje części wniosku, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji - główne cele projektu, analiza ekonomiczna i finansowa (NPV, IRR), harmonogram realizacji i monitorowanie projektu. Temat został przedstawiony w sposób bardzo przystępny - zrozumiały także dla nieekonomistów. Całość uzupełniają liczne przykłady mniej lub bardziej udanych projektów zrealizowanych przez samorządy oraz wzory umów pozwalających uniknąć przykrych niespodzianek przy eksploatacji obiektu.

Pisanie wniosku o finansowanie

Zbigniew Jędrzejewski, Adam Kałucki
Kraków 2001, nakład wyczerpany
recenzje
Autorzy scharakteryzowali najważniejsze elementy wniosku o finansowanie - streszczenie projektu, opis problemu, plan działania, opis proponowanego przedsięwzięcia itp. Wskazali na najczęściej popełniane przez osoby piszące wnioski błędy. Podali także, na co członek komisji dotacyjnej zwróci uwagę podczas oceniania wniosku. Książka zawiera wzory arkuszy biograficznych, formularzy budżetowych.

Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji IWA Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych

Referaty i postery zaprezentowane na "Międzynarodowej Konferencji IWA "Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód posadowych" (Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams), która odbyła się w Krakowie w 2005 r., wydane w 2 tomach: pełne wersje - po ang. oraz ich streszczenia - po pol. (2005). więcej o konferencji


Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich

Poradnik i zbiór ćwiczeń poświęcony realizacji projektów infrastrukturalnych zgodnie z wymaganiami UE - powstał na użytek projektu szkoleniowo-doradczego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich komponent C. Zleceniodawcy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jednostka Koordynacji PAOW. Beneficjenci: urzędy gminne, starostwa powiatowe (2002). więcej o projekcie


seveso

Przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce

Obydwie książki (materiały szkoleniowe i materiały pomocnicze) powstały w ramach projektu szkoleniowego "przeciwdziałanie poważnym awariom SEVESO II w Polsce" na zlecenie Funduszu Współpracy oraz Główny Inspektorat Ochrony środowiska. Beneficjenci: straż pożarna oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (2004). więcej o projekcieemas

Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce

Na zamówienie Ministerstwa Środowiska opracowano i wydano - w ramach dwóch projektów "Wdrażanie EMAS w Polsce" oraz "Promocja EMAS w Polsce"- przewodnik oraz trzy poradniki dla stron zaangażowanych w funkcjonowanie systemu - administracji centralnej i samorządowej, weryfikatorów środowiskowych oraz organizacji zainteresowanych wrożeniem systemu(2005). Więcej o projektach "Wdrażanie systemu EMAS w Polsce" oraz "Promocja systemu EMAS w Polsce"
Plakat. Metodyka korekty problemów osadu czynnego


format: 48 cm x 68 cm, nakład wyczrpany

Plakat opracowany w formie diagramu przedstawia praktyczne metody radzenia sobie ze zjawiskami występującymi w urządzeniach biologicznie oczyszczających ścieki, m.in. z nadmierną pianą, puchnięciem osadu, wysokim stężeniem zawiesin, BZT, amoniaku czy niskim pH w odpływie.

Plakat. Przyczyny puchnięcia osadu lub powstawania piany

format: 48 cm x 68 cm, nakład wyczrpany

Specyficzną grupą mikroorganizmów wzrastających w osadzie czynnym są mikroorganizmy nitkowate, których nadmierna ilość powoduje puchnięcie lub pienienie osadu czynnego. Zjawiska te maja negatywny wpływ na wygląd oczyszczalni, a przede wszystkim są źródłem zakłóceń w eksploatacji ciągu biologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Plakat pomaga w rozpoznaniu typowych mikroorganizmów nitkowatych ze względu na cechy morfologiczne oraz wyniki testu barwienia. Wymienia przyczyny ich występowania, takie jak niskie stężenie tlenu rozpuszczonego, niskie obciążenie osadu, długi wiek osadu, niedobór związków biogennych. Podaje, jak zapobiegać puchnięciu osadu i powstawaniu piany.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :