LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE 2

warsztaty szkoleniowe
Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych

Miejsce
Kraków

Terminy:

03-04.06.2020
02-03.12.2020

Godziny
1 dzień: 9.00 - 16.00
2 dzień: 9.00 - 15.00

Uczestnicy
Operatorzy, brygadziści, dyspozytorzy, monterzy oczyszczalni ścieków.

Cel
Zdobycie wiedzy na temat zasad eksploatacji i optymalizacji oczyszczalni ścieków, podstawowych metod kontroli i regulacji procesów oraz sposobó unieszkodliwiania osadów ściekowych,

Program

  • Współpraca sieć kanalizacyjna - oczyszczalnia. Co i jak mierzyć. Oczyszczanie wstępne: kraty i skratki, piaskowniki.
  • Sedymentacja wstępna, wspomaganie chemiczne pracy osadnika. Sedymentacja wtórna biomasy: czy to jest to samo co w osadniku wstępnym?
  • Zasady oczyszczania biologicznego: bakterie i pierwotniaki, "zł" i "dobre" bakterie.
  • Problem pienienia i puchnięcia osadu.
  • Układy osadu czynnego: układ przepływowy, układ SBR.
  • Parametry kontroli procesu osadu czynnego: wiek osadu, recyrkulacja osadu, warstwa osadu w osadniku, ilość osadu nadmiernego, ilość powietrza w KOCz.
  • Usuwanie azotu: nitryfikacja i denitryfikacja. Usuwanie fosforu. Połączenie procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu.
  • Eksploatacja procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu. Sposoby i metody przeróbki osadów. Czynniki wpływające na wybór procesu przeróbki osadów.
  • Procesy przeróbki osadów - co może operator. Stabilizacja, higienizacja, odwadnianie i zagospodarowanie osadów.

Prowadzenie
Ewa Kalinowska - specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej, autorka ponad 20 publikacji (współautorka poradników "Gospodarka osadami ściciekowymi" oraz "Zasady i praktyka oczyszczania ścieków"). Prowadziła prace badawczo-konsultacyjne w wielu oczyszczalniach (m.in. w Warszawie - Czajka, Jastrzębiu Zdroju, Białymstoku, Nowej Dębie, Oławie i Skawinie), współpraującc z takimi specjalistami jak dr James Barnard, twórca technologii Bardenpho, prof. dr Jan A Oleszkiewicz, inicjator pomysłu oraz główny autor Poradnika eksploatatora oczyszczalni ścieków, dr Peter Dold, autor programu komputerowego BIOWIN do modelowania biologicznych procesów oczyszczania ścieków.

Opłata
Opłata za 2-dniowe szkolenie wynosi 1150 zł netto. Kwota ta obejmuje materiały szkoleniowe "Zasady i praktyka oczyszczania ścieków", obiady i przerwy kawowe. Uwaga: w przypadku zgłosznia przynajmniej dwóch osób przysługuje 10-proc. zniżka.

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usłg (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.

Płatność za nocleg jest regulowana w hotelu przez uczestników szkolenia.


Noclegi
Noclegi nie są wliczone w opłatę szkoleniową.

Zgłoszenie
Pobierz kartę zgłoszeniową (zapisaną w Pogramie Word), wypełnij i odeślij faksem, pocztą bądź e-mailem pod adresem:

LEMTECH Konsulting
ul. Lubelska 24/6
30-003 Kraków

tel.: (0 12) 429-40-31, 429-40-39
fax: (0 12) 429-40-65
e-mail: lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

opis szkolenia (pdf)

 


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :