LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA OTWARTE

 

Zestawienie wg tematów szkoleń

dostępne terminy

 
 
 
Usprawnienie technologii oczyszczania ścieków i odzysku surowców: sprawne technologie przyszłości już dzisiajSzkolenie wysokospecjalistyczne

brak

 
Usuwanie azotu i fosforu do obecnych i przyszłych wymogów UE: praktyka i nowe technologie. Odzysk azotu i fosforuSzkolenie wysokospecjalistyczne


brak

 
Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych

03-04.06.2020
02-03.12.2020

 
Pozwolenia zintegrowane ( IPPC). Podstawy prawne, obowiązki przedsiębiorców, przygotowanie wniosku o wydanie IPPC.


brak

 
Szkolenie dotyczące opracowania studium wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych dla projektów związanych z tworzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) pod kątem aplikowania o finansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych

-

 
Szkolenie: Przetargi na transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

-

 
Analizy finansowe i ekonomiczne komunalnych projektów inwestycyjnych

-

 
Studium wykonalności inwestycji komunalnych w nowym okresie programowania: Analizy finansowe i ekonomiczne w ramach studium, Natura 2000 i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

-

 
Gospodarka odpadami w firmie - obowiązki i prawa przedsiębiorców.

-

 

Przeprowadzenie procedury OOŚ:
Ocena Oddziaływania na Środowisko w Procesie Inwestycyjnym.

-

 
Zasady eksploatacji składowisk oraz kompostowni i spalarni odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej. Obowiązki i odpowiedzialność zarządzających składowiskiem.

-

 

Przedsiębiorczość na obszarach Natura 2000 - prawa i obowiązki osób planujących inwestycje. Prawo w zakresie ochrony środowiska (pozwolenia, zgłoszenia zamiaru wykonania robót) i jego realizacja w praktyce

-

 
BHP i ochrona środowiska w firmie: bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarowanie odpadami oraz zabezpieczenia środowiska naturalnego na terenie zakładu pracy

-

 
Kosztorysowanie robót budowlanych w roku 2011 - kurs podstawowy

-

 
Warsztaty dyskusyjne "Praktyczne problemy w zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów i osadów w oczyszczalniach ścieków oraz w codziennej pracy oczyszczalni"Szkolenie wysokospecjalistyczne

-


 

UWAGA! Wszystkie nasze szkolenia będą dla Państwa zwolnione z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jeżeli są w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych.

Terminy kolejnych szkoleń podamy już wkrótce. W razie potrzeby prosimy o kontakt!

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywają się w ścisłym centrum Krakowa (ul. Szpitalna 40), stwarzając uczestnikom wyjątkową okazję do skorzystania - po intensywnych zajęciach - z którejś z wielu atrakcji tego niezwykłego i pięknego miasta.

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :