LEMTECH Konsulting - nowoczesność i środowisko


S
ZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Oprócz szkoleń otwartych oferujemy także szkolenia zamknięte realizowane na konkretne zamówienie. Przy tworzeniu ostatecznego programu szkolenia jesteśmy elastyczni, otwarci na wszelkie sugestie, propozycje i wymagania klienta, tak aby poziom wiedzy był dostosowany do odbiorcy. Termin i miejsce szkolenia są każdorazowo do ustalenia. Zajęcia prowadzone są w zależności od potrzeb przez jednego bądź dwóch trenerów. Do tej pory szkolenia zamawiały u nas m.in. Ministerstwo Środowiska, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu, urzędy marszałkowskie w Warszawie, Białymstoku oraz Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Urząd Miasta w Rzeszowie, Unilever Polska oraz Kostrzyn Paper S.A. Oto proponowane przez nas tematy szkoleń.

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT I PRZYGOTOWANIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ:

Kosztorysowanie robót budowlanych w roku 2010 - kurs podstawowy

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM:

Studium wykonalności inwestycji komunalnych w nowym okresie programowania: Analizy finansowe i ekonomiczne w ramach studium, Natura 2000 i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ocena wniosków o współfinansowanie przedsięwzięć w ramach I Osi Priorytetowej Infrastruktura i Środowisko - szkolenie dla wnioskodawców

Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej zgodnie z wymogami UE na lata 2007-2013

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW:

Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych

BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE:

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

BHP i ochrona środowiska w firmie: bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarowanie odpadami oraz zabezpieczenia środowiska naturalnego na terenie zakładu pracy

Gospodarka odpadami w firmie - obowiązki i prawa przedsiębiorców.

SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE:

Przeprowadzenie procedury OOŚ

Przedsiębiorczość na obszarach Natura 2000 - prawa i obowiązki osób planujących inwestycje

Zasady eksploatacji składowisk odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego

Pozwolenia zintegrowane (IPPC). Podstawy prawne, obowiązki przedsiębiorcy, przygotowanie wniosku o wydanie IPPC.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

EMAS - system zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej

Wdrażanie dyrektywy SEVESO II w zakładach przemysłowych typu ZDR oraz ZZR


 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :