LEMTECH Konsulting - Komputerowe modelowanie symulatorem BioWin modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka


P
ROJEKTY

Komputerowe modelowanie symulatorem BioWin modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka"

BIOWIN

Celem opracowania było określenie stopnia rozbudowy i zakres modernizacji istniejących urządzeń w Oczyszczalni Ścieków "Czajka" - 550 000m3/d (przy niskich nakładach inwestycyjnych), by uzyskać w odpływie 6mg N-NH4/l oraz 10mgNog/l, przy oczyszczaniu ścieków zmieszanych z lewo i prawobrzeżnej części Warszawy (bez zlewni Oczyszczalni "Południe"). Analizę rozwiązania dla rozbudowy oczyszczalni ścieków "Czajka" wykonano w oparciu o wyniki symulacji komputerowej z wykorzystaniem symulatora BioWin.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.
Termin: 2001

 

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :