LEMTECH Konsulting - Analiza technologiczna Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Nysa


P
ROJEKTY

Analiza technologiczna Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Nysa

Celem projektu było opracowanie wytycznych technologicznych dla eksploatatora miejskiej oczyszczalni ścieków w Nysie dla efektywniejszego wykorzystania istniejących obiektów (możliwości przyjęcia dodatkowych ładunków zanieczyszczeń i ścieków). Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w stanie istniejącym (o aktualnym obciążeniu Qdśr = ok. 16 000 m3/d) pod kątem możliwości przyjęcia dodatkowych ładunków zanieczyszczeń i ścieków (komunalnych i przemysłowych).

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie Sp. z o.o.
Termin: 2005

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :