LEMTECH Konsulting - Koncepcja realizacji inwestycji wodno-ściekowej w Jerzmanowicach


P
ROJEKTY

Koncepcja realizacji inwestycji wodno-ściekowej w Jerzmanowicach

Opracowanie koncepcji określającej zakres i kolejność realizacji inwestycji wodno-ściekowych w gminie Jerzmanowice. Zadanie obejmowało przede wszystkim:

  • analizę stanu zaawansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jerzmanowice obejmujących zarówno inwestycje w trakcie realizacji jak i będące na etapie przygotowania,
  • wyodrębnienie zadań inwestycyjnych, które spełniają wymogi efektywności ekonomicznej i dających szanse na uzyskanie dofinansowania z fundacji i innych programów pomocowych,
  • przedstawienie listy rankingowej tych wyodrębnionych zadań inwestycyjnych, które dają największą szansę na uzyskanie grantu.

Zamawiający: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Termin: 2002

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :