LEMTECH Konsulting - praca


P
RACA

Zatrudniamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, realizujemy projekty infrastruktu-ralne i szkoleniowe w kraju i zagranic±.
Obecnie poszukujemy kandydatów na następuj±ce stanowiska:

stanowisko specjalisty ds. analiz finansowo-ekonomicznych.
   
       Praca stała na pełnym etacie. Zatrudnienie na umowę o pracę.

    wymagania:

 • - Opracowywanie analiz kosztów i korzyś¶ci dla projektów infrastrukturalnych,
  oraz analiz finansowo-ekonomicznych stanowi±cych element studiów wykonalnoś¶ci,
  biznes planów, itp., w tym obliczanie NPV, IRR oraz innych wskaźĽników efektywnoś¶ci inwestycji.
 • - Przygotowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie sporz±dzania analiz kosztów i korzyś¶ci, w tym opracowanie podręczników i materiałów szkoleniowych.
    wymagania:

 • - Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowoś¶ć, ekonomia)
 • - Zdolnoś¶ci analityczne
 • - Umiejętno¶ść biegłego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • - Dobra znajomo¶ść języka angielskiego
 • - Doś¶wiadczenie w wykonywaniu analiz kosztów i korzy¶ści dla projektów infrastrukturalnych będzie dodatkowym atutem.

List motywacyjny wraz z CV należy przesyłać pod adresem e-mail: lemtech@lemtech.pl

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :