LEMTECH Konsulting - studium wykonalności


M
APA SERWISU

strona główna o firmie historia certyfikaty kontakt
oferta
doradztwo doradztwo dla samorządów    Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków    Gospodarka osadami ściekowymi    Badanie strat wody w sieciach wodociągowych    Projekty systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków    Plan gospodarki odpadami    Segregacja, odzysk i składowanie odpadów    Termiczna utylizacja    Energetyka, odnawialne źródła energii    Program ochrony środowiska    Edukacja ekologiczna    Zarządzanie środowiskowe - ISO 14 001, EMAS    Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II    Pozwolenie zintegrowane    Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, EOG    Studium wykonalności    Analiza opłacalności inwestycji    Analiza ekonomiczno-finansowa    Montaż finansowy inwestycji    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko doradztwo dla firm komunalnych    Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, EOG    Studium wykonalności    Biznesplan projektu inwestycyjnego    Analiza opłacalności inwestycji    Analiza ekonomiczno-finansowa    Montaż finansowy inwestycji    Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko    Dokumentacja przetargowa    Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa    Prognozy finansowe    Analiza kosztów działalności podmiotu    Optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności finansowej    Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa    Bieżące wspomaganie działań podwyższających efektywność    Finansowe decyzje strategiczne    Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków    Gospodarka osadami ściekowymi    Badanie strat wody w sieciach wodociągowych    Koncepcje systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków    Plany gospodarki odpadami    Segregacja, odzysk i składowanie odpadów    Termiczna utylizacja    Energetyka, odnawialne źródła energii    Programy ochrony środowiska    Edukacja ekologiczna    Pozwolenia zintegrowane

doradztwo dla przedsiębiorstw    Strategia pozyskania kapitału    Pozyskiwanie inwestora udziałowego    Pozyskiwanie kapitału dłużnego    Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych    Biznesplany i inne niezbędne opracowania    Analizy i prognozy    Wycena przedsiębiorstwa    Analiza opłacalności inwestycji    Biznesplan projektu inwestycyjnego    Analiza kosztów działalności podmiotu    Optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności finansowej    Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa    Bieżące wspomaganie działań podwyższających efektywność    Finansowe decyzje strategiczne    Wyszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych    Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa wybranych celów    Wycena przedsiębiorstwa    Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa    Pomoc przy wstepnej fazie negocjacji    Projekty systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków    Programy gospodarki odpadami    Przegląd środowiskowy - due dilligence    Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko    Operaty emisyjne i wnioski na wydanie pozwoleń sektorowych    Pozwolenie zintegrowane    Zarządzanie środowiskowe - ISO 14 001, EMAS    Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II Akredytacja PARP szkolenia szkolenia otwarte szkolenia zamknięte metodyka trenerzy publikacje oprogramowanie
projekty
aktualności praca kontakt szukaj newsletter mapa serwisu centrum prasowe

 
 
 
 
Untitled Document
© 2010 LEMTECH Konsulting sp. z o.o. : home : o firmie : oferta : projekty : news : praca : kontakt . . Zdjęcia: Stock.XCHNG, FreePhotos.net :